Tıbbi Birimler
 AĞRI POLİKLİNİĞİ
 AİLE PLANLAMASI VE RİA EĞİTİM MERKEZİ
 ANESTEZİ
 BEYİN CERRAHİSİ
 BİYOKİMYA
 BÜYÜK ACİL
 CİLDİYE
 ÇOCUK ACİL
 ÇOCUK ALERJİ
 ÇOCUK CERRAHİSİ
 ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ
 ÇOCUK ENFEKSİYON
 ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ,HEPATOLOJİ VE BESLENME
 ÇOCUK HEMATOLOJİ
 ÇOCUK KARDİYOLOJİ
 ÇOCUK NEFROLOJİSİ
 ÇOCUK NÖROLOJİ
 ÇOCUK PSİKİYATRİSİ
 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
 DİYALİZ ÜNİTESİ
 ENDOKRİNOLOJİ
 ENFEKSİYON HASTALIKLARI
 EVDE BAKIM HIZMETLERI
 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 GASTROENTEROLOJİ
 GENEL CERRAHİ
 GÖĞÜS CERRAHİ
 GÖĞÜS HASTALIKLARI
 GÖZ HASTALIKLARI
 HEMATOLOJİ
 İÇ HASTALIKLARI (DAHİLİYE)
 İNFERTİLİTE MERKEZİ
 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 KALP-DAMAR CERRAHİSİ
 KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ (KETEM)
 KARDİYOLOJİ
 KULAK BURUN BOĞAZ
 MEDIKAL ONKOLOJI
 MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
 NEFROLOJİ
 NEONATOLOJİ BİRİMİ
 NÖROLOJİ
 NÜKLEER TIP
 ORTOPEDİ
 PARAZİTOLOJİ
 PATOLOJİ
 PLASTİK CERRAHİ
 PSİKİYATRİ
 PSİKOLOG
 RADYASYON ONKOLOJOSİ (RADYOTERAPİ MERKEZİ)
 RADYOLOJİ
 ROMATOLOJİ
 SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ POLİKLİNİĞİ
 SİGARA BIRAKMA MERKEZİ
 SPOR HEKİMLİĞİ
 TALASEMI MERKEZI
 TIBBİ SARF DEPOSU
 TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ
 UYKU LABORATUVARI
 ÜROLOJİ
 YANIK ÜNITESINasıl Muayene Olursunuz?


Anlaşmalı
Kurumlar


Halkla İlişkiler


İhaleler


Fotoğraf Galerisi


Yemek Listesi


Kamu Hizmet Envanteri


Kamu Hizmet Standartları

GÖĞÜS HASTALIKLARI
  
Denizli Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği C blok 3. katta hizmet vermektedir. 49 yataklı olan kliniğimizde 8 uzman hekim, 12 hemşire, 5 personel, 1 tıbbi sekreter görev yapmaktadır. Kliniğimiz gerekli teknolojik cihazlarla donatılmış olup, Ağustos 2009’dan itibaren fiziksel iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. Göğüs Hastalıkları Kliniğine bağlı olarak Alerji ve Uyku Laboratuarı, Solunum Fonksiyon Testleri Ünitesi, Bronkoskopi Ünitesi hizmet vermektedir. Alerji Laboratuarımızda alerjik astım bronşiale, alerjik rinit ön tanılarıyla göğüs hastalıkları veya KBB polikliniklerine başvuran hastaların ön değerlendirmeleri yapıldıktan sonra bu hastalara deri testi (prick testi) uygulanmaktadır. Bu test sonucunda hastanın alerjisine sebep olan solunum yoluyla havadan alınan alerjenler (inhalant) tespit edilmektedir. Eğer hastanın test sonuçları ve yaşı uygunsa tedavi amacıyla (aşı tedavisi) alerji uzmanı bulunan hastanelere sevk yapılmaktadır. Aşı tedavisine uygun olmayan hastaların tedavileri ise Göğüs Hastalıkları Polikliniklerimizde devam etmektedir. Uyku Laboratuarımızda; horlama, gece uykuda solunum durması, gün içi uykululuk ile karakterize uykuda solunum bozuklukları hastalıklarının (basit horlama, uyku apne sendromları, vb.) tanısı konulabilmektedir. Bu şikayetlerle hastanemize başvuran hastalar, 1 gece uyku laboratuarımızda yatırılmakta, gece yapılan uyku testi (polisomnografi) ile tanı konulmakta ve bunlara gerekli tedavi yöntemi (cerrahi veya alet-CPAP,BPAP) uygulanmaktadır. Bu laboratuarımız, 2 yataklı olarak ve son teknoloji ürünü bir cihazla kurulmuştur. Burada izolasyonla tam bir sessizlik sağlanmış ve hastalarımızın evlerindeki gibi uyuyabileceği koşullar oluşturulmuştur. Bu laboratuarımızda 2 sertifikalı göğüs hastalıkları uzmanı ve 2 sertifikalı uyku teknisyeni görev yapmaktadır. Sigara Bırakma Polikliniğimizde; 2005 yılından beri Göğüs Hastalıkları Kliniğine bağlı olarak çalışmakta olan Sigara Bırakma Polikliniği, Ağustos 2009 tarihinde genişletilerek Sigara Bırakma Merkezi’ne dönüştürülmüştür. Merkezde 4 göğüs hastalıkları uzmanıyla beraber 2 psikiyatri uzmanı, 1 halk sağlığı uzmanı, 1 pratisyen hekim, 1 psikolog ve 1 tıbbi sekreter görev yapmaktadır. Randevu ile çalışan merkezimizde hastaların değerlendirmeleri yapıldıktan sonra gerekli görüldüğünde bireysel veya grup psikoterapi uygulanmaktadır. Solunum Fonksiyon Testleri Ünitemizin bir tanesi Özay Gönlüm Poliklinikleri, diğeri ise B blokta bulunmaktadır. Burada KOAH, astım gibi tıkayıcı akciğer hastalıkları ve restriktif akciğer hastalıklarının tanısı konulabilmekte ve takibi yapılabilmektedir. Bronkoskopi Ünitemiz, Göğüs Hastalıkları Kliniği içinde yer almaktadır. Ünitemizde özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok akciğer hastalığının tanı ve tedavi takipleri yapılabilmektedir. Ünitemiz hem fleksibl, hem rijit bronkoskopi aletlerine sahiptir.1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10

Sağlık Bakanlığı Denizli Sağlık Müdürlüğü Denizli Devlet Hastanesi
Ana Sayfa | Kurumsal | Tıbbi Birimler | Halkla İlişkiler | İhaleler | Basından | DDH Etkinlik | İletişim